Bezig Brein is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van cognitief getalenteerde kinderen van 2-12 jaar en hun omgeving.

We gaan samen actief en vaak spelenderwijs aan de slag om het (hoog)begaafde kind (weer) tot zijn recht te laten komen en hem/haar met meer vertrouwen zelf verder te laten groeien.

De ontwikkeling van jouw hoogbegaafde kind

Elke ouder wil dat zijn/haar kind gelukkig is en zich onbezorgd kan ontwikkelen en ontplooien tot een
zelfstandige volwassene. 

Ieder kind heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten en deze zijn een onderdeel van wat hem/haar uniek maakt! Met je kwaliteiten kunnen je talenten tot uiting komen. De uitdaging is om deze te herkennen, erkennen en verkennen. Door je talent te ontwikkelen/benutten, ervaar je meer plezier, kom je beter tot je recht en zit je lekkerder in je vel! 

Het is dan ook van belang om talenten en kwaliteiten vroeg te signaleren en vroeg in te spelen op de  ontwikkelingsbehoeften van kinderen. 

Hoewel hoogbegaafde kinderen over een bijzonder cognitief talent beschikken, verloopt hun ontwikkeling niet altijd vanzelfsprekend positief. Hoogbegaafde kinderen hebben de potentie om hoge prestaties te leveren, maar de ontwikkeling om daadwerkelijk van de in aanleg aanwezige capaciteiten naar succesvolle prestaties te gaan, is een dynamisch proces.

Begeleiding en ondersteuning door Bezig Brein

Graag ontdek ik samen met het hoogbegaafde kind (en zijn/haar omgeving) welke factoren hier allemaal een rol bij spelen. Hoogbegaafdheid is namelijk meer dan alleen een hoog IQ. Naast aanleg, spelen persoonlijkheid, gedrag en de omgeving ook een grote rol bij de ontwikkeling van het hoogbegaafde kind.

Samen kijken we naar de kansen die de omgeving biedt of kan bieden en wat daarvoor nodig is. Daarnaast ga ik samen met het hoogbegaafde kind spelenderwijs aan de slag met het beter leren kennen van zichzelf en zijn omgeving. Wanneer het kind inzicht verkregen heeft in zijn/haar talenten en kwaliteiten en weet hoe zijn/haar proces van leren eruit ziet, kan het bewuster keuzes maken. Het zelfvertrouwen en eigenwaarde nemen hierdoor toe en dan kan het hoogbegaafde kind de beste versie van zichzelf worden!

Hoogbegaafdheid

– Hoge intellectuele capaciteiten
– Creatief denkvermogen
– Intrinsieke motivatie

Omgeving

– School, vrienden, gezin
– Opa’s, oma’s, oppas, sportclub
– Een uitdagende
   speel-/leeromgeving
– Een breed en passend
   activiteiten aanbod
– Ontwikkelingsgelijken
– Echt gezien en gehoord worden
– Kennis van hoogbegaafdheid

Persoonlijkheid en gedrag

– Perfectionisme
– Rechtvaardigheidsgevoel
– Hoogsensitiviteit
– Kritische ingesteldheid
– Mindset
– Aanpassen
– Onderpresteren
– Frustratie uiten
– Zwakke executieve functies

BergBeklimmers 4-6 jaar

– Ontmoeten ontwikkelingsgelijken
– Spelenderwijs leren
– Jezelf beter leren kennen
– Uitdaging

Zomervakantieprogramma

– Diverse thema-ochtenden
– Spelletjesochtenden
– Speel- en kennismakingsochtend
– Reptielenworkshop

BruggenBouwers 6-8 jaar

– Ontmoeten ontwikkelingsgelijken
– Spelenderwijs leren
– Jezelf beter leren kennen
– Uitdaging

Bezig Brein

– Talentbegeleiding
– Pedagogische ondersteuning
– Workshops en trainingen
– Praktisch
– Spelenderwijs

ukIQ groep

– Peuters (2-4 jaar) met een
   ontwikkelingsvoorsprong
– Ontwikkelen doe je samen
– Peers
– Uitdaging
– Mindset
– Thematisch werken

KRAGT training

– Krachtige multi-sensorische
   groepstraining
– Kinderen (6-12 Jaar)
– Jezelf beter leren kennen
– Vergroten weerbaarheid, sociale
   vaardigheid, zelfbewustzijn,
   zelfvertrouwen
– Systemisch werken