Bezig zijn met Bezig Brein

‘Bezig Brein’ richt zich op het prettig functioneren in het dagelijks leven en vindt het dan ook belangrijk dat hetgeen geleerd wordt tijdens de begeleiding, ondersteuning of workshops en trainingen, direct toegepast kan worden in de praktijksituatie. De begeleiding en ondersteuning vindt dan ook daar plaats waar deze nodig is (thuis, kdv, psz, bso, school).

De werkwijze van Bezig Brein bestaat voornamelijk uit het spelenderwijs en actief bezig zijn. Bezig Brein maakt daarbij graag gebruik van de 6 breinprincipes, zowel tijdens de begeleidings- en ondersteuningsmomenten als tijdens de workshops en trainingen. Hierdoor worden nieuwe, sterke en uitgebreide contacten tussen hersencellen gecreëerd en blijft de stof die aan bod komt beter hangen en wordt de aandacht over het algemeen langer vastgehouden. Daarnaast kan het verhelderend en motiverend werken om uit te leggen en te laten zien hoe je brein eigenlijk werkt.

Bezig Brein zet naast opdrachten en oefeningen ook spelletjes in om bepaalde vaardigheden te versterken. Rollenspellen en gezelschapsspellen lenen zich bijvoorbeeld uitstekend voor het ontwikkelen van de executieve functies, omdat er vooraf, tijdens en na het spelen van een spel een beroep gedaan wordt op verschillende vaardigheden die horen bij de executieve functies. Je moet bijvoorbeeld op je beurt wachten, je impulsen onderdrukken, spelregels onthouden, je aandacht op het spel blijven richten en het spel klaarzetten en opruimen op de juiste plek. Daarnaast wordt de sociale en emotionele ontwikkeling hier ook door ondersteund.

De KRAGT training die Bezig Brein verzorgt is een multisensorische training. Door de grote diversiteit in dynamische oefeningen en (creatieve) werkvormen, wordt een verbinding gemaakt tussen hoofd, hart en handen. De kinderen gaan tijdens deze training lekker samen aan de slag!