Jezelf mogen zijn

Kinderen ontlenen een deel van hun zelfbeeld aan de groep. Wanneer deze groep nu juist heel anders denkt en doet dan dit kind, loopt het kind het gevaar zich snel te gaan aanpassen aan de norm en gewoontes die binnen de groep gangbaar zijn. Als een hoogbegaafd kind zich meet aan leeftijdgenoten, kan het een vertekend beeld krijgen van zijn/haar eigen competenties en als het kind niets herkent in het spel en gedrag van leeftijdgenoten, dan heeft dat invloed op de identiteitsontwikkeling. Het kind voelt dat het anders is en afwijkt.

Veel hoogbegaafde kinderen voelen zich al op jonge leeftijd ongelukkig en geïsoleerd. De behoefte om bij een groep te horen en daar waardering aan te ontlenen zit immers diep in bijna ieder kind. Doordat de interesses van een hoogbegaafd kind vaak anders zijn dan van hun leeftijdgenoten en het taalgebruik op een ander niveau ligt, kan dat de onderlinge communicatie belemmeren. De interactie wordt bemoeilijkt.

Hoogbegaafden interacteren ook op een andere manier dan niet-hoogbegaafden. Ze zijn gevoelig en intuïtief. Enerzijds is de interactie sterk gericht op inhoud en vorm, anderzijds ligt er sterke nadruk op wat zintuiglijk kan worden gezegd en waargenomen. Hoogbegaafden zijn over het algemeen heel goed in het lezen van situaties en voelen de boodschappen achter hetgeen dat gezegd wordt.

Niet hoogbegaafden kunnen hiervan schrikken en wantrouwen het. Ze kunnen er ook fel op reageren indien ze het niet kunnen beantwoorden. Het hoogbegaafde kind kan dan gaan twijfelen aan zichzelf en interactie uit de weg gaan. Gebrek aan contact met klas-en leeftijdgenoten, kan echter leiden tot grote eenzaamheid bij het kind. Onderzoek wijst uit dat hoogbegaafde kinderen, om bovenstaande redenen, baat hebben bij contacten met ontwikkelingsgelijken.

Met de ukIQ-groep biedt Bezig Brein peuters met een ontwikkelingsvoorsprong (in de leeftijd van 2,5-4 jaar) een veilige en uitdagende leeromgeving, waar zij zich zowel cognitief als sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen samen met ontwikkelingsgelijken.

Ook een stukje psycho-educatie kan bijdragen aan de herkenning en erkenning van en het omgaan met het ‘anders’ zijn. Volgens Tessa Kieboom heeft (hoog)begaafdheid twee onderscheidende factoren: namelijk een cognitieve factor (het denk-luik)en een zijnsfactor (het zijns-luik). Het denk-luikbestaat uit een sterk potentieel, groot creatief denkvermogen, en een hoge mate van motivatie. Het zijns-luik van (hoog)begaafde kinderen bestaat uit perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel, hoogsensitiviteit en kritische ingesteldheid. Door te leren wat hoogbegaafdheid inhoudt en inzicht te krijgen in hoe je denkt en doet, kun je ook eerder hulp vragen, een passende strategie toepassen en anderen uitleggen hoe het bij jou werkt. Bezig Brein houdt bij de begeleiding en ondersteuning rekening met de aanwezigheid van deze factoren.

Tijdens de KRAGT training leert het kind hoe het zich voelt en gedraagt binnen de verschillende systemen waar hij/zij onderdeel van uitmaakt. Het kind leert zijn eigen grenzen en die van anderen kennen en respecteren. Ook is er aandacht voor hoe je kunt omgaan met gevoeligheid of boosheid, faalangst en onzekerheid en hoe je er toch bij kunt horen zonder jezelf te verliezen en trouw te blijven aan je eigen gevoel.

Elk kind heeft een pedagogische omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Een pedagogische omgeving is een fysiek en emotioneel veilige en stabiele omgeving. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben vaak een sterke behoefte aan persoonlijk contact met de volwassenen die dichtbij hem/haar staan. Ze voelen zich geregeld abnormaal, doordat ze weinig van zichzelf herkennen bij leeftijdgenoten. Ze zijn op zoek naar mensen waarbij ze zich begrepen en gesteund voelen. De houding van de volwassenen is dus erg belangrijk.

Bezig Brein kan workshops en trainingen verzorgen om de omgeving van meer informatie rondom het onderwerp hoogbegaafdheid te voorzien. Verder biedt Bezig Brein coaching on the job aan, zodat leerkrachten, pedagogisch medewerkers of jeugdzorgwerkers met enkele tips en adviezen hun aanpak beter af kunnen stemmen op de behoeften van deze kinderen. De ondersteuning in de thuissituatie biedt ouders begeleiding in de opvoeding van hun hoogbegaafde kind.