Met meer plezier en vertrouwen verder groeien

Een hoogbegaafd kind is veel verder in zijn/haar cognitieve ontwikkeling dan de meeste andere kinderen uit de klas. Het onderwijs of het aanbod op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf is veelal ingericht op de kinderen die beschikken over een gemiddelde intelligentie. De dingen die op school of op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal gedaan worden, zijn veel te makkelijk en weinig interessant voor de hoogbegaafde kinderen. Hierdoor gaat het kind zich vervelen en verliest telkens meer de motivatie en het plezier om te leren en op te letten. Met als gevolg dat het hoogbegaafde kind een onderpresteerder of een dromer wordt of zich vervelend gaat gedragen. Hoogbegaafde kinderen zijn van jongs af aan zeer gemotiveerd om nieuwe dingen te leren. Deze mogelijkheid moet dan wel geboden worden.

Om tot leren te kunnen komen, moet je tegen je grenzen aanlopen en iets doen dat in de zone van naaste ontwikkeling ligt. De leerstof zal dus moeten worden aangepast. Deze kinderen hebben behoefte aan verbreding en verdieping. Ze willen meer weten over bepaalde onderwerpen, meer de diepte in. En ze willen vaak meer weten over andere onderwerpen die niet behandeld worden in het reguliere basisonderwijs.

Tijdens de ukIQ-ochtenden wordt er gewerkt met thema’s die zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld en het interessegebied van de peuters. Eén thema wordt 3 weken achtereen belicht. Door de kinderen mee te laten denken over het thema  en hen binnen het thema de kans te bieden zelf te ontdekken en te experimenteren, zien zij dat ieders inbreng iets waard is en wordt hun betrokkenheid vergroot. Door dit samen met andere kinderen te doen ontstaat er een sociaal proces, wat de sociale en emotionele ontwikkeling bevordert en het groepsklimaat versterkt.

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zijn niet gewend te leren door te oefenen. Zij leren juist door te observeren en door na te denken. Als ze het dan proberen lukt het vaak meteen. Zij ervaren niet dat ze fouten maken en leren dus ook niet dat je iets kunt leren van fouten en dat fouten eigenlijk normale stappen zijn in het leerproces. Dat werkt een vaste mindset in de hand. Wanneer ze iets tegenkomen dat niet meteen lukt, zijn ze geneigd het niet eens meer te proberen, omdat ze dan de hoge verwachtingen die de omgeving heeft niet waarmaken. Ze zijn ineens niet ‘slim’ of ‘snel’. Daarmee verliest het kind status, in ieder geval voor zijn gevoel. En daarmee zit het kind op een punt, waarmee hij zelfs probeert te vermijden dat hij iets fout doet of dat hij iets niet blijkt te kunnen.

Tijdens de individuele begeleiding gaat Bezig Brein aan de slag met mindset. Het belang van fouten maken en het soms even moeten verlaten van je comfortzone komt op een laagdrempelige manier aan bod.

De KRAGT training die Bezig Brein biedt, is een superleuke, praktijkgerichte groepstraining met als doel jezelf beter te leren kennen, waardoor ook het contact met anderen verbetert. Het kind leert zijn eigen talenten en kwaliteiten beter kennen en gebruiken, waardoor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde toenemen. Dit vergroot de weerbaarheid, sociale vaardigheid en het zelfbewustzijn.

Hoogbegaafde kinderen maken niet altijd gelijktijdig vorderingen op alle ontwikkelingsgebieden. Deze asynchrone ontwikkeling maakt hen kwetsbaar. De vooruitlopende intellectuele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen kan leiden tot hogere verwachtingen van volwassenen ten aanzien van het gedrag van deze kinderen. Volwassenen kunnen met onbegrip reageren op het kind, wat het zelfbeeld van het kind niet ten goede komt. Ook kunnen deze kinderen zelf gefrustreerd raken, wanneer ze merken dat ze het prachtige plan of idee dat ze in hun hoofd hebben bijvoorbeeld motorisch gezien nog niet kunnen uitvoeren.

Door de omgeving meer inzicht te geven in de kwetsbaarheden die een asynchrone ontwikkeling met zich mee kan brengen, kan zij hier ook meer aandacht aan besteden en soms voor een kind verwoorden waar het hinder van ondervindt. Het kan helpen om ook opa’s en oma’s, de oppas of de sportvereniging van het kind hierover te informeren. Bezig Brein verzorgt workshops en trainingen voor groepen waarin dit onderwerp aan bod komt. Tijdens de ondersteuning thuis is dit ook vaak een onderwerp van gesprek. De ukIQ-ochtenden zijn zo ingericht dat de ontwikkeling op meerdere  gebieden gestimuleerd wordt.