Pedagogische ondersteuning

In de thuissituatie

Het opvoeden van kinderen is een eervolle uitdaging. Veel ouders ervaren het als een mooie, maar ook ingewikkelde taak, waarbij de handleiding die je soms wenst, ontbreekt. Het opvoeden van je kind gaat niet altijd vanzelf en dat kan ook niet. Opvoeden leer je pas echt, terwijl je het doet.

Naast de trots die je als ouder voelt, kun je ook te maken krijgen met twijfels en onzekerheid. Opvoeden kan dan ook een zware en vermoeiende klus zijn, zeker wanneer je te maken hebt met temperamentvolle kinderen of kinderen waarbij de ontwikkeling niet als vanzelfsprekend verloopt en je even niet weet wat je met het gedrag van je kind aan moet.

Een hoogbegaafd kind opvoeden, kan een extra uitdaging zijn. De intellectuele ontwikkeling loopt vaak een aantal jaren voor, maar de emotionele ontwikkeling kan wel leeftijdsadequaat verlopen. De asynchrone ontwikkeling op verschillende ontwikkelingsgebieden kan verwarrend zijn voor de omgeving. Doordat het kind soms praat als een volwassene en ingewikkelde thema’s ter sprake kan brengen, kun je geneigd zijn onterecht ook hogere verwachtingen te hebben ten aanzien van zijn of haar gedrag. Naast de asynchrone ontwikkeling hebben deze ouders doorgaans te maken met zeer gevoelige, kritisch ingestelde kinderen, die rechtvaardigheid hoog in het vaandel hebben staan. Zij zullen regels en autoriteit niet zomaar accepteren, kunnen eindeloos discussiëren en soms pijnlijk eerlijk zijn. Doordat zij alles om zich heen heel intens beleven, worden zij door anderen nog al eens als aansteller gezien. Ouders kunnen hun ervaringen niet altijd met anderen delen, doordat anderen zich de situaties waarmee zij worstelen niet voor kunnen stellen of doordat er sprake is van vooroordelen.

Graag begeleid ik ouders bij hun vragen over de opvoeding, ontwikkeling en het gedrag van hun hoogbegaafde kind en waar kun je dat beter doen dan in de thuissituatie zelf. Ik bied daarom praktische pedagogische ondersteuning aan huis voor ouders en hun kinderen en help ze zo graag op weg om eventuele moeilijkheden weer zelf te kunnen hanteren.

Door mijn achtergrond als jeugdzorgwerker heb ik, naast mijn kennis over hoogbegaafdheid, ook veel kennis en ervaring met kinderen met andere ontwikkelingsproblemen. Ik ben bekend met gedragsstoornissen zoals ADHD, ASS en hechtingsproblematiek en heb ervaring met het werken met kinderen met een ontwikkelingsachterstand op verschillende gebieden.

 

Op school, BSO, KDV, PSZ

Naast het bieden van pedagogische ondersteuning in de thuissituatie kan er ook ondersteuning geboden worden op school, de BSO, de PSZ of het KDV. Deze ondersteuning kan worden ingezet op het individuele kind, maar kan tegelijkertijd ook ingezet worden om de pedagogisch medewerkers en leerkrachten te voorzien van oplossingsgerichte adviezen en coaching.

Vaak wordt de ondersteuning thuis gecombineerd met ondersteuning op school of op de opvanglocatie. Zo ontstaat er een verbinding tussen beide situaties en kan het gehele netwerk op hetzelfde moment versterkt worden.

 

  • Intakegesprek ouders en (voor)schoolse setting of BSO (1 uur)
  • Begeleiding op school, BSO, KDV, PSZ (in overleg)
  • Terugkoppeling ouders middels mail of gesprek (in overleg)
  • (Tussentijds) evaluatiemoment ouders/school (1 uur)

Tarief: € 75,00 (excl.BTW) per uur.