Talentbegeleiding

Individuele talentbegeleiding en ‘coaching on the job’ (KDV, PSZ, Basisonderwijs, BSO)

Hoogbegaafde kinderen hebben het niet altijd makkelijk op school of op de opvanglocatie. Ze denken en leren vaak anders dan hun leeftijdgenoten en voelen zich ook anders. Ze kunnen gaan twijfelen aan zichzelf en zich zo aanpassen aan hun omgeving dat ze daar zelf niet gelukkig van worden. Hierdoor kunnen ze hun capaciteiten niet ontplooien. Doordat de aangeboden stof vaak dusdanig makkelijk voor hen is en ze zonder inspanning het gewenste resultaat kunnen bereiken, ervaren ze niet wat een leerproces is. Ze missen daardoor bepaalde vaardigheden, zoals doorzetten, concentreren, oefenen, plannen, fouten maken, omgaan met feedback enz. Kortom de belangrijke vaardigheden voor de rest van het leven.

Komen ze dan jaren later in een situatie terecht, die een beroep doet op deze vaardigheden, dan begrijpen ze soms niet wat hen overkomt. Het kan hen angstig en onzeker maken. Om bepaalde vaardigheden te leren, hebben ze dus een situatie nodig die ervoor zorgt dat ze het moeten leren, anders zien zij er het nut niet van in. Hoogbegaafde kinderen moeten deze situaties specifiek aangeboden krijgen, omdat ze vaak zelf niet tegen grenzen aanlopen. Het kan voor hen spannend zijn om deze nieuwe situaties aan te gaan.

Als talentbegeleider, maar zeker ook als ouder, vind ik het belangrijk dat een kind zichzelf mag zijn en daar trots op mag zijn. Het is van belang dat het kind de ruimte krijgt zich dusdanig te ontwikkelen, dat het daar zijn hele leven plezier van heeft. Hiervoor bied ik graag mijn diensten als talentbegeleider aan. Ik wil kinderen motiveren en stimuleren om hun eigen mogelijkheden aan te spreken. Ze écht zien, vind ik daarbij van groot belang. Ook zie ik ouders en anderen uit de directe omgeving van het kind als belangrijke partners. Ik kan hen tevens adviseren in de begeleiding van het kind.

 

  • Intakegesprek ouders en (voor)schoolse setting of BSO (1 uur)
  • Begeleiding op school, BSO, KDV, PSZ (in overleg)
  • Terugkoppeling ouders middels mail of gesprek (in overleg)
  • (Tussentijds) evaluatiemoment ouders/school (1 uur)

 Tarief: € 75,00 (excl. BTW) per uur.